هئیوالیق و بهستان
وبلاگ ادبی علی شجاع
+0 به یه ن
یاییلیب : چهارشنبه 4 شهریور 1394 | یازار : علی شجاع | بؤلوم : فــــارسی شعر | 1 باخیشلار

عالی ترین علامت حق بر زمین علی است  

               در خاتم خلایق خاکی نگین علی است

 گر منتسب به خویش کنندش سمائیان    

             جای سئوال نیست که روح برین علی است                 

خوانی چو آیة فتبارک به چشم عقل  

                    دانی که شاهکار جهان آفرین علی است

او را رسول ، باب بــلاد علوم خواند       

                شاهـنـشهِ  یگانـة  مُـلکِ  یقین علی است

شاهی  که شهرتش اسداله غالب است 

           چون شیر، شیعه را کر و فرّ عرین   علی است

بی اعتنا به زور و زر و نام و احتـشام        

        میری که بر سمند شرف بسته زین علی است

با دوستان شفیق و به کفار سخت گیر    

             مصداق ناب سورة فـتح المبین علی است

یکتا یلـی که در ظفر و اوج اقـتـدار         

       قهرش بُود ، به مهر و متانت  قرین علی است

بخشد امان ، چو خصم به چنگش شود اسیر  

             زیرا امیر جیش رسول امین علی است

مستغنی از سلاح و سـپاه و کلاه و گاه       

        سلطانِ دل ستان و جهانگیر دین علی است

خود ، محشریست جلوة محراب و مستی اش  

      کان دشت را شقایق خونین جبین علی است 

باطل خموش مانَد و پوشد لباس شرم    

           در محفلی که نغمة  حق را طنین علی است

پویندگان  پـهنة ایثـار  و عـشـق را                  

       در پرتگاه حادثه حبل المتین علی است

 در کوی بی کسان ، ز یتیمان شنیده ام   

           ما را  پـناه ، چون پدری نازنین، علی است

عطر  بهشت می وزد از  بیت  مصطفا (ص)
 
          
زیرا به باغ عترتِ او یاسمین علی است

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir